top of page

INTEGRITETSPOLICY

Behandling av personuppgifter.

I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) behandlar vi alltid all information som du själv tillhandahållit oss i samband med återkoppling, uppdateringar av olika slag eller syfte för tjänst på ett ansvarfullt och tryggt sätt.

Alla typer av personuppgifter som lämnas över till oss såsom namn, telefonnummer, e-post och adress i samband med att du t.ex. registrerar dina uppgifter på vår hemsida, lämnas över direkt till oss eller på annat sätt tar kontakt med oss vidtas det alltid lämpliga åtgärder för att på bästa kunna skydda dina kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, förstörelse och ändring. Detta gäller även när vi använder kunduppgifter för kundnöjdhetsuppföljningar i syfte att förbättra våra tjänster.

Personuppgifter kommer inte föras över till land utanför EU eller lämnas ut till tredje part eller på något sätt hanteras gällande andra ändamål än vad som nämnts ovan.

Grunden för vår behandling av dina personuppgifter på Fönsterputskompaniet Väst AB är att kunna ge dig en bra service, uppföljning, information, lagkrav eller då vi har ett legitimt intresse av att behandla dina uppgifter för att följa upp kundnöjdhet.

Alla typer av uppgifter kommer att lagras så länge vi har rättslig grund för det. Du kan alltid kräva att få dina uppgifter rättade, raderade eller begära att få ett utdrag på uppgifterna så länge dem finns lagrade hos oss. Du har även rätt att klaga på behandlingen till Datainspektionen.

Om du önskar att kontakta oss gällande vår hantering av GDPR, har synpunkter, klagomål eller vill veta mer om vår hantering av dina kontaktuppgifter vänligen kontakta Pontus, grundare av Fönsterputskompaniet Väst AB, via mejl:

Info@fonsterputskompaniet.se

bottom of page